Aplikacja wspomagająca monitorowanie temperatury podłoża

FCM (Floor Condition Monitoring)

to aplikacja do pomiaru przekroczeń temperatury podłoża. System monitoruje przekroczenie progu wprogramowanej w czujnik temperatury i zapisuje ją aż do momentu jej obniżenia poniżej ustalonego progu. Czujnik zapisuje temperaturę, datę, godzinę, które wraz z danymi o jego lokalizacji są zapamiętywane w bazie danych. Dzięki zastosowaniu technologii UHF RFID kontrola temperatur jest bezprzewodowa i bezpieczna (dane do czytnika przesyłane są tylko po aktywacji czujnika impulsem z czytnika), a co najważniejsze odbywa się bez konieczności niszczenia lub rozbiórki podłogi.

Aplikacja działa wyłącznie z autoryzowanymi tagami, preprogramowanymi do pracy z aplikacją:

wspierane czytniki RFID UHF
  • CAEN qID
  • TSL 1128
wspierane czujniki RFID UHF
  • CAEN RT0005
  • CAEN A927Z

RAPORTY

Aplikacja FCM umożliwia tworzenie prostych raportów w formie pliku. Dla danej lokalizacji czujników, można wygenerować raport zawierający datę instalacji, jej nazwę i adres, liczbę i nazwę pomieszczeń, a także hasło dostępowe do czujnika i wprogramowany próg temperatury, od którego zaczyna się zapis. Raport może zawierać również informacje o datach, godzinach i ilości stopni Celsjusza, o które został przekroczony próg.

Chcesz się dowiedzieć jaki jest koszt aplikacji?