CMS X-tools

Przemysłowy system ciągłego monitorowania stanu maszyn i urządzeń (ang. condition monitoring system), zapewniającym kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z utrzymaniem ruchu w fabrykach, konserwacją urządzeń oraz optymalizacją procesów produkcyjnych.

CMS X-Tools to połączenie solidnej bazy sprzętowej z nowatorskimi rozwiązaniami IT. System CMS X-Tools ma charakter modularny, dzięki czemu posiada duże możliwości parametryzacji poszczególnych jego elementów. Umożliwia precyzyjne dopasowanie programu do specyfiki potrzeb konkretnych Klientów.

Główne funkcje systemu CMS X-Tools to:
  • archiwizowanie i odtwarzanie danych gromadzonych przez urządzenia monitorujące,
  • wizualizacja bieżących i zapisanych pomiarów oraz analiz,
  • bogata biblioteka analitycznych funkcji logicznych (np. szybka transformata Fouriera),
  • rozwiązywanie zadań analitycznych przez tworzenie własnych schematów logicznych z wykorzystaniem predefiniowanych modułów lub przy użyciu dostępnego języka skryptowego,
  • zaawansowane możliwości zapisu danych – zapis wyzwalany w reakcji na specyficzne wartości parametrów wejściowych lub wyzwalacz czasowy,
  • manager okien dialogowych pozwalający na elastyczne dopasowanie układu okien do wymagań użytkownika,
  • powiadamianie o stanach alarmowych przez e-mail.