04.01.2017

Fundusze Europejskie program regionalny Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zakończył się proces wyboru jednostki naukowej na wykonanie badania naukowego dla firmy Alfa-Net Sp. z o.o. Sp.k. Zapytanie ofertowe zostało do Państwa przesłane i zamieszczone na stronie internetowej naszej firmy (alfa-net.pl) w dniu 21.12.2016 r.

W dniu 02.01.2017 r. dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Inteligencji Obliczeniowej.
Dziękujemy za nadesłane oferty!

21.12.2016

Fundusze Europejskie program regionalny Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wytworzenie innowacyjnego oprogramowania do wycinania elementów metalowych w Alfa-Net Sp. z o.o. Sp. k.. RPDS-01-02-01-02-0116/15-00 w ramach RPO WD 2014-2020. Temat „ Schemat 1.2A „Wsparcie dla przedsiębiorców chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”. Zapraszamy jednostki naukowe do złożenia oferty na wykonanie: badań naukowych w celu opracowania parametrycznych metod i algorytmów efektywnego rozmieszczania kształtów na płaszczyźnie, służących do lokowania i wycinania elementów z arkuszy blachy.

Szczegóły zapytania ofertowego w załączeniu

2.11.2016

Fundusze Europejskie program regionalny Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

podpisaliśmy umowę i rozpoczęliśmy realizację projektu: „Wytworzenie innowacyjnego oprogramowania do wycinania elementów metalowych w Alfa Net Sp. z o.o. Sp. k.”. Projekty realizujemy w ramach działania 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 201.860,16 zł

Fundusze Europejskie program regionalny Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

w okresie od 1 maja do 30 sierpnia 2016 r. realizujemy projekt „Tworzenie nowych modeli biznesowych szansą na internacjonalizację Alfa Net Sp. z o.o. Sp. k.” w ramach działania 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Schemat 1.4 A „Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 34.552,84 zł

KFS Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przyznał firmie Alfa-Net Sp. z o.o. Sp. k. dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia:

  • „kurs języka angielskiego – poziom zaawansowany”
  • „prawne aspekty świadczenia usług IT dla klientów”

Kwota dofinansowania: 12.080,01 zł

KFS Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przyznał firmie Alfa-Net Sp. z o.o. Sp. k. dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia:

  • „kurs języka angielskiego – poziom zaawansowany”
  • „prawne aspekty świadczenia usług IT dla klientów”

Kwota dofinansowania: 12.080,01 zł

PFR Polski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm" udzieloną przez PFR SA.