04.01.2017

Fundusze Europejskie program regionalny Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zakończył się proces rozpatrywania ofert na wykonanie usługi w zakresie wyboru jednostki naukowej na wykonanie badania naukowego dla firmy Alfa-Net Sp. z o.o. Sp.k., którego zapytanie ofertowe zostało do Państwa przesłane i zamieszczone na stronie internetowej naszej firmy (alfa-net.pl) w dniu 21.12.2016 r.

W dniu 02.01.2017 r. dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty, którą przedstawiła Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Katedra Inteligencji Obliczeniowej.
Dziękujemy za nadesłane oferty!

21.12.2016

Fundusze Europejskie program regionalny Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pod nazwą „Wytworzenie innowacyjnego oprogramowania do wycinania elementów metalowych w Alfa-Net Sp. z o.o. Sp. k. RPDS-01-02-01-02-0116/15-00 w ramach RPO WD 2014-2020 „ Schemat 1.2A „Wsparcie dla przedsiębiorców chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” zapraszamy jednostki naukowe do złożenia oferty na wykonanie: badań naukowych w celu opracowania parametrycznych metod i algorytmów efektywnego rozmieszczania kształtów na płaszczyźnie, służących do lokowania i wycinania elementów z arkuszy blachy.

Szczegóły zapytania ofertowego w załączeniu

2.11.2016

Fundusze Europejskie program regionalny Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

podpisaliśmy umowę i rozpoczęliśmy realizację projektu: „Wytworzenie innowacyjnego oprogramowania do wycinania elementów metalowych w Alfa Net Sp. z o.o. Sp. k.” w ramach działania 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 201.860,16 zł

Fundusze Europejskie program regionalny Rzeczpospolita Polska Dolny Śląsk Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

w okresie od 1 maja do 30 sierpnia 2016 r. realizujemy projekt „Tworzenie nowych modeli biznesowych szansą na internacjonalizację Alfa Net Sp. z o.o. Sp. k.” w ramach działania 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Schemat 1.4 A „Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 34.552,84 zł

KFS Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przyznał firmie Alfa-Net Sp. z o.o. Sp. k. dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia:

  • „kurs języka angielskiego – poziom zaawansowany”
  • „prawne aspekty świadczenia usług IT dla klientów”

Kwota dofinansowania: 12.080,01 zł

KFS Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu przyznał firmie Alfa-Net Sp. z o.o. Sp. k. dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia:

  • „kurs języka angielskiego – poziom zaawansowany”
  • „prawne aspekty świadczenia usług IT dla klientów”

Kwota dofinansowania: 12.080,01 zł

PFR Polski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm" udzieloną przez PFR SA.