Polityka jakości

Cyfrowa transformacja dla twojego biznesu

Stosując zwinne metody zarządzania projektami tworzymy oprogramowanie dopasowane do wymagań innowacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Nasze podejście do jakości

Nasza Polityka Jakości jest oparta na kilku podstawowych zasadach:

 • Wsłuchujemy się w potrzeby dotyczące potrzeb naszych Klientów i precyzyjne
  dopasowujemy rozwiązania,
 • Tworzymy intuicyjne i usprawniające pracę oprogramowanie,
 • Kierujemy się etyką w każdym projekcie, nad którym pracujemy.
 • Skupiamy się na wynikach, które przyniosą korzyści dla obu stron.

Nasze mocne strony to:

 • Doświadczenie
 • Efektywne rozwiązania
 • Elastyczność
 • Innowacyjność
 • Konkurencyjne ceny
 • Kwalifikacje i wiedza

Nasze podejście do klientów i stron zainteresowanych

W odniesieniu do wszystkich stron zainteresowanych przestrzegamy następujących zasad:

 • świadczenie usług z należytą starannością i zgodnie z opracowanymi standardami;
 • zapewnienie poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług;
 • zapewnienie realizacji usług wyłącznie przez wykwalifikowany personel;
 • realizacja projektów badawczo-rozwojowych związanych z innowacyjnymi technologiami
 • dążenie do stałego podwyższania własnych kwalifikacji;
 • spełnianie wymagań normy ISO 9001:2015 i wymagań klienta;
 • zaangażowanie kierownictwa w wyzwalanie aktywności i zachęcanie pracowników do poszukiwania metod doskonalenia organizacji pracy.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz spełniania mających zastosowanie wymagań.

Wrocław, 08 czerwca 2018

Andrzej Sobański