Polityka jakości

Stosując zwinne metody zarządzania projektami tworzymy oprogramowanie dopasowane do wymagań innowacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Nasze podejście do jakości

Nasza Polityka Jakości jest oparta na kilku podstawowych zasadach:

 • Wsłuchujemy się w potrzeby dotyczące potrzeb naszych Klientów i precyzyjne
  dopasowujemy rozwiązania,
 • Tworzymy intuicyjne i usprawniające pracę oprogramowanie,
 • Kierujemy się etyką w każdym projekcie, nad którym pracujemy.
 • Skupiamy się na wynikach, które przyniosą korzyści dla obu stron.

Nasze mocne strony to:

 • Doświadczenie
 • Efektywne rozwiązania
 • Elastyczność
 • Innowacyjność
 • Konkurencyjne ceny
 • Kwalifikacje i wiedza

Nasze podejście do klientów i stron zainteresowanych

W odniesieniu do wszystkich stron zainteresowanych przestrzegamy następujących zasad:

 • świadczenie usług z należytą starannością i zgodnie z opracowanymi standardami;
 • zapewnienie poufność informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług;
 • zapewnienie realizacji usług wyłącznie przez wykwalifikowany personel;
 • realizacja projektów badawczo-rozwojowych związanych z innowacyjnymi technologiami
 • dążenie do stałego podwyższania własnych kwalifikacji;
 • spełnianie wymagań normy ISO 9001:2015 i wymagań klienta;
 • zaangażowanie kierownictwa w wyzwalanie aktywności i zachęcanie pracowników do poszukiwania metod doskonalenia organizacji pracy.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz spełniania mających zastosowanie wymagań.

Wrocław, 08 czerwca 2018

Andrzej Sobański