Optymalizacja procesów produkcji i monitorowanie stanu maszyn w Twojej firmie.

Ciągłe monitorowanie stanu maszyn owocuje zwiększeniem efektywności Twojej firmy oraz zmniejszeniem kosztów związanych z przestojami. Najczęściej awaria maszyny w linii produkcyjnej oznacza konieczność jej zatrzymania i naprawy. Skutkiem tego są olbrzymie koszty. Optymalizacja procesów produkcji za pomocą ciągłego monitorowania stanu maszyn pozwala na zminimalizowanie tego ryzyka.

Optymalizacja procesów produkcji w Twojej firmie. Dowiedz się więcej!

Monitorowanie stanu maszyn

Monitorowanie stanu pozwala na wykrywanie i lokalizowanie już na wczesnym etapie powstających w maszynie uszkodzeń. To przekłada się na odpowiednie planowanie działań serwisowych oraz optymalne wykorzystanie okresu żywotności ważnych podzespołów. Czujniki można wykorzystać do monitorowania dowolnych elementów oraz czynników jakim maszyny są poddawane.

Monitorowanie i wykrywanie drgań

Każda maszyna podczas swojej pracy generuje drgania. Zbyt silne drgania lub zbyt wysoka ich amplituda skracają żywotność maszyny oraz jej części eksploatacyjnych. Niesie to ze sobą ryzyko nieplanowanych przestojów związanych
z awarią i koszty serwisowania. Czujniki drgań wraz
z dedykowanym oprogramowaniem pozwalają kontrolować te parametry i reagować na silne lub nieregularne drgania, które zagrażają procesom produkcyjnym jak i samej maszynie.

grafika przedstawiająca mechaniczne ramię maszyny trzymające paczkę optymalizujące procesy produkcji
optymalizacja procesów produkcji poprzez wizualizację przekroczeń progu krytycznego i generowanie alertów

Pomiary parametrów pracy maszyny produkcyjnej

Celem optymalizacji są najczęściej zmienne produkcyjne takie jak liczba godzin pracy maszyny, ilość obrobionych elementów/detali, częstotliwość wymiany części eksploatacyjnych i narzędzi używanych w procesie obróbki (np. skrawanie), itp.

Stan elementów eksploatacyjnych

Dzięki naszym rozwiązaniom możesz na bieżąco monitorować
i kontrolować stan i zużycie poszczególnych elementów eksploatacyjnych. Awaria jednego z nich może powodować uszkodzenie pozostałych elementów, obrabianego/produkowanego detalu lub samej maszyny produkcyjnej.

ikona przedstawiająca monitor systemu optymalizacji procesów produkcji
optymalizacja procesów produkcji poprzez wizualizację zużycia poszczególnych części - wiertło jest już mocno zużyte co jest sygnalizowane alertem

Co możesz zyskać
dzięki współpracy z nami?

Narzędzia wpierające dla
Służb Utrzymania Ruchu
Stabilizacja zdolności produkcyjnej
Ograniczenie nieplanowanych przestojów
 • Rozwiązania zmniejszające ryzyko awarii maszyn produkcyjnych,
 • Bezpieczne zwiększenie wydajności produkcyjnej,
 • Wydłużona żywotność maszyn,
Optymalizacja kosztów
Wdrożenia nowych rozwiązań
Dofinansowania Unijne we wspólnych projektach
 • Zmniejszenie kosztów serwisowania maszyn produkcyjnych,
 • Najwyższe standardy wdrażania projektów poparte certyfikatami,
 • Wsparcie w uzyskaniu Funduszy Unijnych na wdrożenie naszego oprogramowania

Tworzymy, wdrażamy i rozwijamy dedykowane aplikacje

Innowacyjne projekty dla biznesu

Jednym z największych projektów w którym bierzemy czynny udział od wielu lat jest program CMS X-Tools. System ten tworzymy w kooperacji z koncernem Siemens AG.

Dedykowane systemy przemysłowe

Tworzymy i rozwijamy dedykowane oprogramowanie usprawniające optymalizację procesów przemysłowych.

CMS X-Tools - dedykowana aplikacja
tworzona i rozwijana przez Alfa-Net

CMS X-tools (ang. condition monitoring system)

Optymalizacja procesów produkcji.

Przemysłowy system ciągłego monitorowania stanu maszyn, wspomagający skuteczne rozwiązania problemów związanych z utrzymaniem ruchu. Pomaga w planowaniu konserwacji urządzeń oraz optymalizacji procesów produkcyjnych.

CMS X-Tools to połączenie solidnej bazy sprzętowej z nowatorskimi rozwiązaniami IT. System CMS X-Tools ma charakter modularny. Dzięki temu posiada duże możliwości parametryzacji poszczególnych jego elementów. Umożliwia precyzyjne dopasowanie programu do specyfiki potrzeb konkretnych Klientów.

condition monitoring system (cms)

Główne funkcje systemu CMS X-Tools

 • wizualizacja bieżących i zapisanych pomiarów oraz analiz,
 • bogata biblioteka analitycznych funkcji logicznych (np. szybka transformata Fouriera),
 • manager okien dialogowych pozwalający na elastyczne dopasowanie układu okien do wymagań użytkownika
 • archiwizowanie i odtwarzanie danych gromadzonych przez urządzenia monitorujące,
 • zaawansowane możliwości zapisu danych – zapis wyzwalany w reakcji na specyficzne wartości parametrów wejściowych lub wyzwalacz czasowy,
 • powiadamianie o stanach alarmowych przez e-mail.,
 • rozwiązywanie zadań analitycznych przez tworzenie własnych schematów logicznych z wykorzystaniem predefiniowanych modułów lub przy użyciu dostępnego języka skryptowego,

Chcesz dowiedzieć się jak
możemy wesprzeć Twoją firmę?