Wpływ czujników i monitorowania stanu maszyn na procesy produkcyjne w Twojej firmie.

Stałe monitorowanie i kontrola stanu maszyn wraz z ich elementami eksploatacyjnymi owocuje zwiększeniem efektywności Twojej firmy oraz zmniejszeniem kosztów związanych z przestojami w produkcji. Najczęściej awaria jednego z elementów linii produkcyjnej oznacza konieczność jej całkowitego wyłączenia – a to z kolei generuje olbrzymie koszty. Dzięki naszej pracy zminimalizujesz to ryzyko i zoptymalizujesz procesy produkcyjne.

Dowiedz się w jaki sposób
można usprawnić procesy produkcyjne w Twojej firmie

Monitorowanie stanu maszyn

Monitorowanie stanu pozwala na wczesne wykrywanie
i lokalizowanie powstałych w skutek pracy maszyny uszkodzeń. To przekłada się na planowanie konserwacji maszyny oraz optymalne wykorzystanie okresu żywotności ważnych podzespołów. Czujniki można wykorzystać do monitorowania dowolnych elementów oraz czynników jakim są poddawane.

Monitorowanie i wykrywanie drgań

Każda maszyna podczas swojej pracy generuje drgania. Zbyt silne drgania lub zbyt wysoka ich amplituda skracają żywotność maszyny oraz jej części eksploatacyjnych. Niesie to ze sobą ryzyko nieplanowanych przestojów związanych
z awarią i koszty serwisowania. Czujniki drgań wraz
z dedykowanym oprogramowaniem pozwalają kontrolować te parametry i reagować na silne lub nieregularne drgania, które zagrażają procesom produkcyjnym jak i samej maszynie.

Pomiary parametrów pracy maszyny produkcyjnej

Celem monitorowania są najczęściej zmienne produkcyjne takie jak liczba godzin pracy maszyny, ilość obrobionych elementów/detali, częstotliwość wymiany części eksploatacyjnych i narzędzi używanych w procesie obróbki (np. skrawanie), itp.

Stan elementów eksploatacyjnych

Dzięki naszym rozwiązaniom możesz na bieżąco monitorować
i kontrolować stan i zużycie poszczególnych elementów eksploatacyjnych. Awaria jednego z nich podczas normalnej pracy może skutkować uszkodzeniem pozostałych elementów, obrabianego na danej maszynie detalu produkcji lub samej maszyny produkcyjnej.

Co możesz zyskać
dzięki współpracy z nami?

Narzędzia wpierające dla
Służb Utrzymania Ruchu
Stabilizacja zdolności produkcyjnej
Ograniczenie nieplanowanych przestojów
 • Rozwiązania zmniejszające ryzyko awarii maszyn produkcyjnych,
 • Bezpieczne zwiększenie wydajności produkcyjnej,
 • Wydłużona żywotność maszyn,
Optymalizacja kosztów
Wdrożenia nowych rozwiązań
Dofinansowania Unijne we wspólnych projektach
 • Zmniejszenie kosztów serwisowania maszyn produkcyjnych,
 • Najwyższe standardy wdrażania projektów poparte certyfikatami,
 • Wsparcie w uzyskaniu Funduszy Unijnych na wdrożenie naszego oprogramowania

Tworzymy, wdrażamy i rozwijamy dedykowane aplikacje

Innowacyjne projekty dla biznesu

Jednym z największych projektów w którym bierzemy czynny udział od wielu lat jest program CMS X-Tools, który powstał w kooperacji z koncernem Siemens AG.

Dedykowane systemy przemysłowe

Tworzymy i rozwijamy dedykowane oprogramowanie usprawniające zarządzanie procesami przemysłowymi.

CMS X-Tools - dedykowana aplikacja
tworzona i rozwijana przez Alfa-Net

CMS X-tools (ang. condition monitoring system)

Przemysłowy system ciągłego monitorowania stanu maszyn
i urządzeń, zapewniający skuteczne wspomaganie rozwiązanie problemów związanych z utrzymaniem ruchu w fabrykach, konserwacją urządzeń oraz optymalizacją procesów produkcyjnych.

CMS X-Tools to połączenie solidnej bazy sprzętowej z nowatorskimi rozwiązaniami IT. System CMS X-Tools ma charakter modularny, dzięki czemu posiada duże możliwości parametryzacji poszczególnych jego elementów. Umożliwia precyzyjne dopasowanie programu do specyfiki potrzeb konkretnych Klientów.

Główne funkcje systemu CMS X-Tools

 • wizualizacja bieżących i zapisanych pomiarów oraz analiz,
 • bogata biblioteka analitycznych funkcji logicznych (np. szybka transformata Fouriera),
 • manager okien dialogowych pozwalający na elastyczne dopasowanie układu okien do wymagań użytkownika
 • archiwizowanie i odtwarzanie danych gromadzonych przez urządzenia monitorujące,
 • zaawansowane możliwości zapisu danych – zapis wyzwalany w reakcji na specyficzne wartości parametrów wejściowych lub wyzwalacz czasowy,
 • powiadamianie o stanach alarmowych przez e-mail.,
 • rozwiązywanie zadań analitycznych przez tworzenie własnych schematów logicznych z wykorzystaniem predefiniowanych modułów lub przy użyciu dostępnego języka skryptowego,

Chcesz dowiedzieć się jak
możemy wesprzeć Twoją firmę?