Insights Hub
Asset Health & Maintenance

asset health & maintenance

System monitorowania, analizy, detekcji i napraw zdalnych zasobów przemysłowych w chmurze Insights Hub

System monitorowania stanu – Insights Hub Asset Health & Maintenance to zaawansowana aplikacja stworzona całkowicie w Mendix Studio. Pozwala na skuteczny nadzór, analizę, wykrywanie i zdalną obsługę aktywów przemysłowych podłączonych do platformy Insights Hub. W jednym miejscu łączy ona różnorodne narzędzia oraz funkcje, tworząc wszechstronne stanowisko pracy. Dzięki temu dział serwisu jest w stanie działać sprawnie i efektywnie, przewidując ewentualne problemy z maszynami, identyfikując źródła powstających trudności oraz w wielu przypadkach pozwalając usunąć je zdalnie, co przekłada się na zwiększoną dostępność urządzeń oraz ograniczenie czasu ich przestoju.

System monitorowania stanu – Insights Hub Asset Health & Maintenance oferuje spektrum funkcji, w tym:

  • Ciągłe monitorowanie stanu aktywów
  • Możliwość zdalnego rozwiązywania wykrytych problemów
  • System zarządzania zgłoszeniami, umożliwiający bieżące śledzenie zgłoszeń.

Aplikacja Insights Hub Asset Health and Maintenance pozwala na skuteczne monitorowanie kondycji oraz zarządzanie konserwacją aktywów przemysłowych. Zapewniając błyskawiczną reakcję na potencjalne komplikacje, skraca okresy przestoju maszyn dzięki wykorzystaniu strategii konserwacji przewidywanej.

zrzut ekranu z aplikacji asset health & maintenance przedstawiający zgłoszenia uporządkowane w widoku kanban

Potrzebujesz podobnego oprogramowania?

napisz do nas - formularz kontaktowy